Kulcsárova komplexná pohybová terapia (KMT)-

Kulcsárova komplexná pohybová terapia (KMT) – alebo „Učenie môže byť aj radosť“

Kulcsárova pohybová terapia sa zrodila z poznania, že dozrievanie nervového systému sa úzko súvisí s rozvojom pohybu.

Po narodení je pohyb naším prvým prostriedkom komunikácie so svetom. Nezrelý nervový systém môže spôsobiť rôzne deficity, oneskorenia a poruchy správania.
KMT môže pomôcť tieto deficity znížiť alebo odstrániť.

Komplexná pohybová terapia umožňuje dieťaťu znovu prežívať fázy vývoja pohybu, koriguje dysfunkcie, takže nervový systém sa reorganizuje a posilňuje sa, čo má za následok pozitívne zmeny v učení, správaní a sebadôvere.

Môže pomôcť v nasledujúcich oblastiach:
– vyplnenie medzier v nezrelých oblastiach nervového systému,
– v rozvoji jemnej motoriky,
– v rozvoji motorických zručností,
– pri ťažkosti s učením,
– pri korekcii ťažkostí pri čítaní, písaní a počítaní,
– v rozvoji integračných ťažkostí,
– zlepšenie porúch pozornosti,
– pri terapii oneskoreného vývinu reči,
– pomáha pri školskej nezrelosti / pripravenosti na školu.


Terapia zvyšuje sebadôveru a vytrvalosť detí. Zlepšuje ich vyjadrovacie schopnosti, jemné a hrubé pohyby sa stávajú usporiadanejšími, čo im uľahčuje zvládanie školských povinností.

Zlepšuje sa úchop ceruzky, rovnováha, jemná motorika, motorické zručnosti a
telesná schéma a dominancia, koordinácia oko-ruka atď., ktoré sú nevyhnutné pre úspešné školské roky.

Terapia môže byť veľkou pomocou pred nástupom do školy, ako súčasť prípravy na školu a tiež počas školskej dochádzky.
Naše centrum sa venuje tejto terapii už 8. rok s dobrými výsledkami. Momentálne v našom centre používajú veľmi úspešne dvaja terapeuti: PaedDr. Ildikó Kásaová a Bernadett Vida.

Kontaktujte nás s dôverou!